Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands (breyting ýmissa laga)

Umsagnabeiðnir nr. 6011

Frá allsherjarnefnd. Sendar út 22.10.2007, frestur til 09.11.2007


 • AFL Starfsgreinafélag Austurlands
 • Akrahreppur
 • Bandalag háskólamanna
 • Bandalag starfsmanna ríkis og bæja
 • Báran stéttarfélag
 • Bjargráðasjóður
 • Borgarbyggð
 • Búnaðarsamband Austur-Húnavatnssýslu
 • Búnaðarsamband Austur-Skaftafellssýslu
 • Búnaðarsamband Austurlands
 • Búnaðarsamband Eyjafjarðar
 • Búnaðarsamband Húnaþings og Stranda
 • Búnaðarsamband Kjalarnesþings
 • Búnaðarsamband N-Þingeyinga
 • Búnaðarsamband S-Þingeyinga
 • Búnaðarsamband Skagfirðinga
 • Búnaðarsamband Strandamanna
 • Búnaðarsamband Suðurlands
  Kristján Bjarndal Jónsson
 • Búnaðarsamband V-Húnavatnssýslu
 • Búnaðarsamband Vestfjarða
 • Bændasamtök Íslands
 • Dýralæknafélag Íslands
  Sif Traustadóttir form.
 • Einkaleyfastofan
 • Eyþing - Samband sveitarfél. í Eyjaf. og Þing.
 • Ferðamálaráð Íslands
 • Ferðamálasamtök Íslands
  bt. Péturs Rafnssonar
 • Ferðamálastofa
 • Félag eggjaframleiðenda
 • Félag ferðaþjónustubænda
  Marteinn Njálsson
 • Félag hásk.menntaðra starfsm. Stjórnarráðsins
  Menntamálaráðuneytið, bt. formanns
 • Félag hrossabænda
  Bændasamtök Íslands
 • Félag íslenskra náttúrufræðinga
 • Félag kjúklingabænda
  Bændahöllinni
 • Félag starfsmanna stjórnarráðsins
  Þórveig Þormóðsdóttir
 • Félag stjórnsýslufræðinga
 • Félags- og tryggingamálanefnd
  Nefndasvið Alþingis
 • Félagsvísindadeild Háskóla Íslands
  Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála
 • Fiskistofa
  B/t fiskistofustjóra
 • Fjórðungssamband Vestfirðinga
 • Háskóli Íslands
  Skrifstofa rektors
 • Háskólinn á Akureyri
  skrifstofa rektors
 • Háskólinn á Bifröst
  skrifstofa rektors
 • Háskólinn í Reykjavík
  Skrifstofa rektors
 • Héraðs- og Austurlandsskógar
  bt. framkv.stjóra
 • Hollvinasamtök Hólaskóla
  Pétur Bjarnason sjávarútvegsfr.
 • Hólaskóli
  Háskólinn á Hólum
 • Kennaraháskóli Íslands
  Skrifstofa rektors
 • Landbúnaðarháskóli Íslands
  bt. rektors
 • Landbúnaðarstofnun
 • Landgræðsla ríkisins
 • Landsbyggðin lifi - landssamtök
  Ragnar Stefánsson
 • Landssamband eldri borgara
  bt. formanns
 • Landssamband íslenskra útvegsmanna
 • Landssamband kartöflubænda
  Bergvin Jóhannsson
 • Landssamband kúabænda
  bt. formanns
 • Landssamtök sauðfjárbænda
 • Landssamtök skógareigenda
 • Landvernd
 • Lögmannafélag Íslands
 • Matís ohf
 • Náttúruverndarsamtök Íslands
  ReykavíkurAkademíunni
 • Neytendastofa
  Tryggvi Axelsson forstj.
 • Norðurlandsskógar
  bt. framkv.stjóra
 • Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins
 • Orkustofnun
 • Samband garðyrkjubænda
  bt. formanns
 • Samband íslenskra loðdýrabænda
  Björn Halldórsson form.
 • Samband íslenskra sveitarfélaga
  Borgartúni 30
 • Samband sveitarfélaga á Austurlandi
 • Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum
 • Samgöngunefnd Alþingis
  Nefndasvið Alþingis
 • Samtök ferðaþjónustunnar
 • Samtök fiskvinnslu án útgerðar
  Óskar Þór Karlsson
 • Samtök fiskvinnslustöðva
 • Samtök sunnlenskra sveitarfélaga
 • Samtök sveitarfél. á Norðurlandi vestra
 • Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu
 • Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi
 • Sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd
  Nefndasvið Alþingis
 • Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur
 • Sjómannafélag Eyjafjarðar
 • Sjómannafélag Hafnarfjarðar
 • Sjómannafélag Ólafsfjarðar
 • Sjómannafélagið Jötunn
 • Sjómannasamband Íslands
 • Skjólskógar, Vestfjörðum
  bt. framkv.stjóra
 • Skógrækt ríkisins aðalskrifstofa
 • Skógræktarfélag Íslands
 • Stéttarfélagið Samstaða
 • Suðurlandsskógar
  Björn Jónsson framkvstj.
 • Sveitarfélagið Skagafjörður
  Ráðhúsinu
 • Svínaræktarfélag Íslands
  bt. formanns
 • Talsmaður neytenda
  Gísli Tryggvason
 • Umhverfisnefnd Alþingis
  Nefndasvið Alþingis
 • Umhverfisstofnun
  bt. forstjóra
 • Veðurstofa Íslands
 • Veiðimálastofnun
 • Verkalýðs- og sjómannafél. Boðinn
 • Verkalýðs- og sjómannafél. Bolungarvíkur
 • Verkalýðs- og sjómannafél. Keflavíkur
 • Verkalýðs- og sjómannafél. Sandgerðis
 • Verkalýðsfélag Akraness
 • Verkalýðsfélag Húsavíkur
 • Verkalýðsfélag Snæfellsbæjar
 • Verkalýðsfélag Stykkishólms
 • Verkalýðsfélag Vestfirðinga
 • Verkalýðsfélag Þórshafnar
 • Verkalýðsfélagið Vaka
 • Vesturlandsskógar
  bt. framkv.stjóra
 • Æðarræktarfélag Íslands