Sjúkratryggingar (samningar sjúkratryggingastofnunar)

Umsagnabeiðnir nr. 8223

Frá velferðarnefnd. Sendar út 20.11.2012, frestur til 26.11.2012


 • Akrahreppur
 • Akraneskaupstaður
 • Akureyrarbær
  Bæjarskrifstofur
 • Alþýðusamband Íslands
 • Árneshreppur
 • Ásahreppur
 • Bandalag háskólamanna
 • Bandalag starfsmanna ríkis og bæja
 • Barnaheill
  bt. framkvstj.
 • Barnaverndarstofa
 • Bláskógabyggð
 • Blindrafélagið
 • Blönduósbær
 • Bolungarvíkurkaupstaður
  bæjarskrifstofur
 • Borgarbyggð
 • Borgarfjarðarhreppur
 • Breiðdalshreppur
 • Bæjarhreppur
 • Dalabyggð
 • Dalvíkurbyggð
  bæjarskrifstofur
 • Djúpavogshreppur
 • Droplaugarstaðir,hjúkrunarheimili
 • Eyja- og Miklaholtshreppur
 • Eyjafjarðarsveit
 • Fagdeild geðhjúkrunarfræðinga
  Félag ísl. hjúkrunarfræðinga
 • Félag atvinnurekenda
 • Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga
 • Félag íslenskra sjúkraþjálfara
  bt. formanns
 • Félagsráðgjafafélag Íslands
 • Fjallabyggð
  bæjarskrifstofur
 • Fjarðabyggð
  bæjarskrifstofur
 • Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri
 • Fljótsdalshérað
  bæjarskrifstofur
 • Fljótsdalshreppur
 • Flóahreppur
 • Garðabær
  Bæjarskrifstofur
 • Garðvangur,dvalarheimili aldraðra
 • Geðhjálp
 • Geðlæknafélag Íslands
 • Geðverndarfélag Íslands
 • Gigtarfélag Íslands
 • Grensás - endurhæfingarstöð
 • Grindavíkurbær
  bæjarskrifstofur
 • Grímsnes- og Grafningshreppur
 • Grund, dvalar- og hjúkrunarheimili
 • Grundarfjarðarbær
 • Grýtubakkahreppur
 • Hafnarfjarðarbær
  bæjarskrifstofur
 • Heilbrigðisstofnun Austurlands
  b.t. forstjóra
 • Heilbrigðisstofnun Suðausturlands
  bt. framkvæmdastjóra
 • Heilbrigðisstofnun Suðurlands
 • Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
  bt. framkvæmdastjóra
 • Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
  bt. framkvæmdastjóra
 • Heilbrigðisstofnun Vesturlands
 • Heilbrigðisstofnun Þingeyinga
  bt. framkvæmdastjóra
 • Heilbrigðisstofnunin Blönduósi
  bt. framkvæmdastjóra
 • Heilbrigðisstofnunin Fjallabyggð
 • Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði
  bt. framkvæmdastjóra
 • Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki
  bt. framkvæmdastjóra
 • Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum
  bt. framkvæmdastjóra
 • Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
 • Heilsugæslan Akureyri
 • Heilsugæslan Fjörður
 • Heilsugæslan Glæsibæ
 • Heilsugæslan Hamrabor
 • Heilsugæslan Hvammur
 • Heilsugæslan í Garðabæ
 • Heilsugæslan í Kópavogi
 • Heilsugæslan Salahverfi
 • Heilsugæslustöð Hlíðasvæðis
 • Heilsugæslustöð Miðbæjar
 • Heilsugæslustöð Mosfellsumdæmis
 • Heilsugæslustöðin á Akureyri
 • Heilsugæslustöðin Árbæ
 • Heilsugæslustöðin Efra-Breiðholti
 • Heilsugæslustöðin Efstaleiti
 • Heilsugæslustöðin Grafarvogi
 • Heilsugæslustöðin Grundarfirði
 • Heilsugæslustöðin í Hafnarfirði
 • Heilsugæslustöðin í Mjódd
 • Heilsugæslustöðin Lágmúla
 • Heilsugæslustöðin Ólafsvík
 • Heilsugæslustöðin Seltjarnarnesi
 • Heilsugæslustöðin Sólvangi
 • Heilsugæslustöðin Stykkishólmi
 • Heimili og skóli,foreldrasamtök
 • Helgafellssveit
 • Hjartaheill, Landssamtök hjartasjúklinga
 • Hjartavernd, landssamtök
 • Hjúkrunarheimilið Eir
 • Hjúkrunarheimilið Mörk
 • Hjúkrunarheimilið Skjól
 • Hjúkrunarheimilið Sunnuhlíð
 • Holtsbúð,hjúkrunar- og dvalarheimili
 • Hrafnista, DAS
 • Hrunamannahreppur
 • Húnavatnshreppur
 • Húnaþing vestra
 • Hvalfjarðarsveit
 • Hveragerðisbær
  bæjarskrifstofur
 • Hörgársveit
 • Iðjuþjálfafélag Íslands
  bt. formanns
 • Ísafjarðarbær
  Bæjarskrifstofur
 • Íslensk erfðagreining ehf.
 • Kaldrananeshreppur
 • Kennarasamband Íslands
 • Kjósarhreppur
 • Kópavogsbær
  Bæjarskrifstofur
 • Krabbameinsfélag Íslands
 • Landlæknisembættið
 • Landspítali - háskólasjúkrahús
  bt. forstjóra
 • Landssamband eldri borgara
  bt. formanns
 • Langanesbyggð
 • Lyfjastofnun
 • Læknafélag Íslands
 • Lögmannafélag Íslands
 • Mannréttindaskrifstofa Íslands
 • Mosfellsbær
  bæjarskrifstofur
 • Mýrdalshreppur
 • Norðurþing
  bæjarskrifstofur
 • Persónuvernd
 • Rangárþing eystra
 • Rangárþing ytra
 • Reykhólahreppur
 • Reykjalundur
  endurhæfingarmiðstöð SÍBS
 • Reykjanesbær
  bæjarskrifstofur
 • Reykjavíkurborg
  Skrifstofa borgarstjóra
 • Samband íslenskra sveitarfélaga
 • Samkeppniseftirlitið
 • Samtök atvinnulífsins
 • Samtök iðnaðarins
 • Sandgerðisbær
  bæjarskrifstofur
 • Sálfræðingafélag Íslands
 • Seljahlíð, dvalar- og hjúkrunarheimili
 • Seltjarnarneskaupstaður
  bæjarskrifstofur
 • Seyðisfjarðarkaupstaður
  bæjarskrifstofur
 • Sjálfsbjörg
 • Sjúkratryggingar Íslands
 • Skaftárhreppur
 • Skagabyggð
 • Skeiða- og Gnúpverjahreppur
 • Skjól - hjúkrunarheimili
 • Skorradalshreppur
 • Skógarbær,hjúkrunarheimili
 • Skútustaðahreppur
 • Snæfellsbær
  bæjarskrifstofur
 • Sóltún, hjúkrunarheimili
 • Sólvangur,hjúkrunarheimili
 • Strandabyggð
 • Stykkishólmsbær
  bæjarskrifstofur
 • Súðavíkurhreppur
 • Svalbarðshreppur
 • Svalbarðsstrandarhreppur
 • Sveitarfélagið Álftanes
  bæjarskrifstofur
 • Sveitarfélagið Árborg
  Bæjarskrifstofur
 • Sveitarfélagið Garður
  bæjarskrifstofur
 • Sveitarfélagið Hornafjörður
  bæjarskrifstofur
 • Sveitarfélagið Skagafjörður
  Ráðhúsinu
 • Sveitarfélagið Skagaströnd
 • Sveitarfélagið Vogar
 • Sveitarfélagið Ölfus
  bæjarskrifstofur
 • SVÞ - Samtök verslunar og þjónustu
 • Tannlæknafélag Íslands
 • Tálknafjarðarhreppur
 • Tjörneshreppur
 • Tryggingastofnun ríkisins
 • Umboðsmaður barna
 • Velferðarsvið Reykjavíkurborgar
 • Velferðarvaktin
 • Vestmannaeyjabær
  bæjarskrifstofur
 • Vesturbyggð
  bæjarskrifstofur
 • Vopnafjarðarhreppur
 • Þingeyjarsveit
 • Þroskahjálp,landssamtök
  Sjónarhóli
 • Öldrunarfræðafél. Ísl., Sigrún Ingvarsdóttir
  Þjón.miðstöð Laugardals og Háleitis
 • Öldrunarráð Íslands
  Gísli Páll Pálsson form.
 • Öryrkjabandalag Íslands