Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (breyting ýmissa laga)

Umsagnabeiðnir nr. 9022

Frá allsherjar- og menntamálanefnd. Sendar út 20.02.2015, frestur til 09.03.2015


 • Biskupsstofa
 • Blindrafélagið
 • Daufblindrafélag Íslands
 • EYÞING-samband sveitarfél. á Norðurlandi eystra
 • Félag um fötlunarrannsóknir,FUF
 • Fjórðungssamband Vestfirðinga
 • Geðhjálp
 • Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
 • Háskóli Íslands
 • Heyrnar-og talmeinastöð Íslands
 • Mannréttindaskrifstofa Íslands
 • NPA miðstöðin svf
 • Rannsóknasetur í fötlunarfræðum
 • Samband íslenskra sveitarfélaga
 • Samband sveitarfélaga á Austurlandi
 • Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum
 • Samgöngustofa
 • Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra
 • Samtök sunnlenskra sveitarfélaga
 • Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu
 • Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra
 • Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi
 • Sjálfsbjörg landssamband fatlaðra
 • Stofnun Árna Magnússonar
 • Velferðarsvið Reykjavíkurborgar
 • Þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga
 • Þroskahjálp, landssamtök
 • Öryrkjabandalag Íslands