Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks

Umsagnabeiðnir nr. 9450

Frá velferðarnefnd. Sendar út 07.03.2016, frestur til 01.04.2016


 • Alþýðusamband Íslands
 • Átak, félag fólks með þroskahömlun
 • Bandalag háskólamanna
 • Bandalag starfsmanna ríkis og bæja
 • Barnaheill
 • Barnaverndarstofa
 • Einhverfusamtökin
 • Félagsráðgjafafélag Íslands
 • Geðhjálp
 • Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
 • Háskólinn á Akureyri
 • Háskólinn á Bifröst ses.
 • Háskólinn í Reykjavík ehf.
 • Heyrnar-og talmeinastöð Íslands
 • Hugarafl
 • Iðjuþjálfafélag Íslands
 • Kennarasamband Íslands
 • Kvenfélagasamband Íslands
 • Landlæknisembættið
 • Mannréttindaskrifstofa Íslands
 • NPA miðstöðin svf
 • Rannsóknasetur í fötlunarfræðum
 • Réttindagæslumaður fatlaðs fólks á Austurlandi
 • Réttindagæslumaður fatlaðs fólks á Norðurlandi
 • Réttindagæslumaður fatlaðs fólks á Suðurlandi
 • Réttindagæslumaður fatlaðs fólks á Vesturl. og Vestfj.
 • Réttindagæslumaður fatlaðs fólks í Hafnarf. og á Suðurnesjum
 • Réttindagæslumaður fatlaðs fólks í Kópavogi, Garðabæ, Álftanesi, Mosf.bæ og Kjós
 • Réttindagæslumaður fatlaðs fólks í Rvík og Seltj.nesi
 • Samband íslenskra sveitarfélaga
 • Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra
 • Samtök atvinnulífsins
 • Sjálfsbjörg - landssamband fatlaðra
 • Sjónarhóll - ráðgjafarmiðs ses.
 • Sjúkratryggingar Íslands
 • Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra
 • Tabú, femínísk hreyfing
 • Tryggingastofnun ríkisins
 • Umboðsmaður barna
 • Umhyggja, félag til stuðn. veikum börnum
 • Viðskiptaráð Íslands
 • Virk Starfsendurhæfingarsjóður
 • Þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga
 • Þroskahjálp, landssamtök
 • Þroskaþjálfafélag Íslands
 • Öryrkjabandalag Íslands