2.5.2016

Fjármálastefna og fjármálaáætlun til fimm ára

Fjármála- og efnahagsráðherra hefur lagt fram þingsályktunartillögur um fjármálastefnu, 741. mál, og fjármálaáætlun, 740. mál, í samræmi við lög um opinber fjármál nr, 123/2015 sem tóku gildi um síðustu áramót. 

Fjármálastefnan skal afmarka umfang, afkomu og þróun eigna, skulda og langtímaskuldbindinga hins opinbera til fimm ára. Markmið stefnunnar skulu sett fram sem hlutföll af landsframleiðslu (VLF). Þá skal fjármálastefnan byggjast á grunngildum um sjálfbærni opinberra skuldbindinga til skemmri og lengri tíma litið, varfærni í jafnvægi á milli tekna og gjalda, stöðugleika í efnahagsmálum, festu í stefnu og áætlunum um þróun opinberra fjármála og gagnsæi í skýrum og mælanlegum markmiðum til meðallangs tíma. 

Fjármálaáætlun er lögð fram árlega og byggir á fjármálastefnunni. Í fjármálaáætluninni er sett fram greining á stöðu og horfum í efnahagsmálum og fjármálum opinberra aðila ásamt markmiðum og áætlunum um framvinduna í fjármálum ríkis, sveitarfélaga og félaga í þeirra eigu. Fjármálaáætlunin felur þannig í sér frekari útfærslu á markmiðum fjármálastefnunnar og nánari stefnumörkun um þróun tekna, gjalda og efnahags opinberra aðila.

Áður en þingsályktunartillögurnar koma til umræðu í  þinginu mun Fjármálaráð, sem skipað er tveimur fulltrúum Alþingis og einum fulltrúa fjármála- og efnahagsráðuneytisins, leggja mat á það hvort þær séu í samræmi við grunngildi laganna um opinber fjármál.