2.10.2001

Stefnuræða forsætisráðherra - röð flokkanna og ræðumenn

Umræðurnar skiptast í þrjár umferðir og hefur hver þingflokkur - aðrir en þingflokkur forsætisráðherra - til umráða 12 mínútur í fyrstu umferð, í annarri umferð hafa þingflokkarnir 6 mínútur en í þeirri þriðju 5 mínútur hver þingflokkur.

Röð flokkanna í öllum umferðum er þessi:

Sjálfstæðisflokkur,
Samfylkingin,
Framsóknarflokkur,
Vinstri hreyfingin - grænt framboð og
Frjálslyndi flokkurinn.

Ræðumenn verða fyrir Sjálfstæðisflokk: Davíð Oddsson forsætisráðherra í fyrstu umferð, í annarri umferð Ásta Möller, 19. þm. Reykjavíkurkjördæmis, og Guðjón Guðmundsson, 4. þm. Vesturlandskjördæmis, í þriðju umferð.

Ræðumenn Samfylkingarinnar verða í fyrstu umferð Össur Skarphéðinsson, 7. þm. Reykjavíkurkjördæmis, í annarri umferð Margrét Frímannsdóttir, 3. þm. Suðurlandskjördæmis, og Jóhann Ársælsson, 3. þm. Vesturlandskjördæmis, í þriðju umferð.

Fyrir Framsóknarflokk tala Siv Friðleifsdóttir umhverfisráðherra í fyrstu umferð, í annarri umferð Jón Kristjánsson heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, og í þriðju umferð Magnús Stefánsson, 2. þm. Vesturlandskjördæmis.

Ræðumenn fyrir Vinstri hreyfinguna - grænt framboð verða Steingrímur J. Sigfússon, 3. þm. Norðurlandskjördæmis eystra, í fyrstu umferð, í annarri umferð Kolbrún Halldórsdóttir, 17. þm. Reykjavíkurkjördæmis, og í þriðju umferð Jón Bjarnason, 5. þm. Norðurlandskjördæmis vestra.

Fyrir Frjálslynda flokkinn tala í fyrstu umferð Sverrir Hermannsson, 18. þm. Reykjavíkurkjördæmis, og Guðjón A. Kristjánsson, 4. þm. Vestfjarðakjördæmis, í annarri og þriðju umferð.