24.4.2002

Almennar stjórnmálaumræður (eldhúsdagsumræður)

Almennar stjórnmálaumræður (eldhúsdagsumræður) verða 24. apríl kl. 8.00 síðdegis. Umræðurnar fara þannig fram að hver þingflokkur fær 22 mínútur til umráða sem skiptast í þrjár umferðir, 10 mínútur í fyrstu umferð og 6 mínútur í annarri og síðustu umferð.

Röð flokkanna verður þessi í öllum umferðum:

Samfylkingin,
Sjálfstæðisflokkur,
Vinstri hreyfingin – grænt framboð,
Framsóknarflokkur og
Frjálslyndi flokkurinn.

Ræðumenn flokkanna verða:

Fyrir Samfylkinguna tala í fyrstu umferð Bryndís Hlöðversdóttir, 9. þm. Reykjavíkurkjördæmis, í annarri umferð Guðrún Ögmundsdóttir, 11. þm. Reykjavíkurkjördæmis, en í þriðju umferð talar Guðmundur Árni Stefánsson, 6. þm. Reykjaneskjördæmis.

Fyrir Sjálfstæðisflokk tala í fyrstu umferð Geir H. Haarde fjármálaráðherra, í annarri Tómas Ingi Olrich menntamálaráðherra en í þeirri þriðju Sigríður Ingvarsdóttir, 4. þm. Norðurlandskjördæmis vestra.

Ræðumenn Vinstri hreyfingarinnar – græns framboðs verða í fyrstu umferð Árni Steinar Jóhannsson, 6. þm. Norðurlandskjördæmis eystra, í annarri umferð Þuríður Backman, 5. þm. Austurlandskjördæmis, en Ögmundur Jónasson, 13. þm. Reykjavíkurkjördæmis, í þriðju umferð.

Fyrir Framsóknarflokk tala Páll Pétursson félagsmálaráðherra í fyrstu umferð, í annarri Hjálmar Árnason, 10. þm. Reykjaneskjördæmis, en í þriðju umferð Valgerður Sverrisdóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra.

Fyrir Frjálslynda flokkinn tala í fyrstu umferð Guðjón A. Kristjánsson, 4. þm. Vestfjarðakjördæmis, en Sverrir Hermannsson, 18. þm. Reykjavíkurkjördæmis, í annarri og í þriðju umferð.