5.10.2001

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum kl. 15.00 mánudaginn 8. október

Viðstaddir:

Davíð Oddsson forsætisráðherra, Árni M. Mathiesen sjávarútvegsráðherra, Björn Bjarnason menntamálaráðherra, Geir H. Haarde fjármálaráðherra, Jón Kristjánsson heilbrigðis-og tryggingamálaráðherra, Siv Friðleifsdóttir umhverfisráðherra, Sólveig Pétursdóttir dóms- og kirkjumálaráðherra, Sturla Böðvarsson samgönguráðherra,Valgerður Sverrisdóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra.


Fjarstaddir:

Halldór Ásgrímsson utanríkisráðherra, Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra, Páll Pétursson félagsmálaráðherra.