12.11.2001

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum 12. nóvember

Viðstaddir: Davíð Oddsson, forsætisráðherra, Árni M. Mathiesen, sjávarútvegsráðherra, Björn Bjarnason, menntamálaráðherra, Guðni Ágústsson, landbúnaðarráðherra, Jón Kristjánsson, heilbrigðis-og tryggingamálaráðherra, Páll Pétursson, félagsmálaráðherra, Siv Friðleifsdóttir, umhverfisráðherra,
Sólveig Pétursdóttir, dóms- og kirkjumálaráðherra og Sturla Böðvarsson, samgönguráðherra.

Fjarstaddir:
Halldór Ásgrímsson, utanríkisráðherra,
Geir H. Haarde, fjármálaráðherra og
Valgerður Sverrisdóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra.