30.11.2001

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum  3. desember

Viðstaddir: Geir H. Haarde, fjármálaráðherra
Björn Bjarnason, menntamálaráðherra
Guðni Ágústsson, landbúnaðarráðherra
Jón Kristjánsson, heilbrigðis-og tryggingamálaráðherra
Páll Pétursson, félagsmálaráðherra
Siv Friðleifsdóttir, umhverfisráðherra
Sturla Böðvarsson, samgönguráðherra
Valgerður Sverrisdóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra


Fjarstaddir: Davíð Oddsson, forsætisráðherra
Halldór Ásgrímsson, utanríkisráðherra
Árni M. Mathiesen, sjávarútvegsráðherra
Sólveig Pétursdóttir, dóms- og kirkjumálaráðherra