25.1.2002

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum  28. janúar

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum,
61. fundur
mánudaginn 28. janúar.

Viðstaddir: Halldór Ásgrímsson, utanríkisráðherra
Árni M. Mathiesen, sjávarútvegsráðherra
Björn Bjarnason, menntamálaráðherra
Geir H. Haarde, fjármálaráðherra
Guðni Ágústsson, landbúnaðarráðherra
Jón Kristjánsson, heilbrigðis-og tryggingamálaráðherra
Páll Pétursson, félagsmálaráðherra
Siv Friðleifsdóttir, umhverfisráðherra
Sturla Böðvarsson, samgönguráðherra
Valgerður Sverrisdóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra

Fjarstaddir: Davíð Oddsson, forsætisráðherra