4.2.2009

Stefna ríkisstjórnarinnar, skýrsla forsætisráðherra, 4. febrúar 2009 - röð flokka og ræðumenn

Umræðum um stefnu ríkisstjórnarinnar, skýrslu forsætisráðherra, verður útvarpað og sjónvarpað miðvikudaginn 4. febrúar 2009, kl. 19.50.

Umræðurnar skiptast í þrjár umferðir. Forsætisráðherra hefur 20 mínútur til framsögu en aðrir þingflokkar en þingflokkur forsætisráðherra hafa 12 mínútur í fyrstu umferð, í annarri umferð hafa þingflokkarnir 6 mínútur en í þeirri þriðju 5 mínútur hver þingflokkur.

Röð flokkanna er í öllum umferðum þessi:

Samfylkingin,
Sjálfstæðisflokkur,
Vinstri hreyfingin - grænt framboð,
Framsóknarflokkur og
Frjálslyndi flokkurinn.

Ræðumenn Samfylkingarinnar verða Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra í fyrstu umferð, Ásta R. Jóhannesdóttir félags- og tryggingamálaráðherra, í annarri umferð og Helgi Hjörvar, 7. þm. Reykjavíkurkjördæmis norður, í þriðju umferð.

Ræðumenn fyrir Sjálfstæðisflokk verða Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 1. þm. Suðvesturkjördæmis, í fyrstu umferð, Einar K. Guðfinnsson, 5. þm. Norðvesturkjördæmis, í annarri umferð og Björn Bjarnason, 6. þm. Reykjavíkurkjördæmis suður, í þriðju umferð.

Ræðumenn fyrir Vinstri hreyfinguna - grænt framboð verða Steingrímur J. Sigfússon, fjármálaráðherra og sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, í fyrstu umferð, í annarri Álfheiður Ingadóttir, 11. þm. Reykjavíkurkjördæmis suður, og í þriðju umferð Árni Þór Sigurðsson, 9. þm. Reykjavíkurkjördæmis norður.

Fyrir Framsóknarflokk tala Birkir J. Jónsson, 6. þm. Norðausturkjördæmis, í fyrstu umferð, í annarri Eygló Harðardóttir, 8. þm. Suðurkjördæmis, og í þriðju umferð Siv Friðleifsdóttir, 10. þm. Suðvesturkjördæmis.

Fyrir Frjálslynda flokkinn tala í fyrstu umferð Guðjón A. Kristjánsson, 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Kristinn H. Gunnarsson, 9. þm. Norðvesturkjördæmis, í annarri umferð en í þriðju umferð Grétar Mar Jónsson, 10. þingmaður Suðurkjördæmis.