21.2.2002

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum 25. febrúar.

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum á
81. fundi
mánudaginn 25. febrúar.

Viðstaddir: Davíð Oddsson, forsætisráðherra
Halldór Ásgrímsson, utanríkisráðherra
Árni M. Mathiesen, sjávarútvegsráðherra
Geir H. Haarde, fjármálaráðherra
Guðni Ágústsson, landbúnaðarráðherra
Jón Kristjánsson, heilbrigðis-og tryggingamálaráðherra
Páll Pétursson, félagsmálaráðherra
Siv Friðleifsdóttir, umhverfisráðherra
Sólveig Pétursdóttir, dóms- og kirkjumálaráðherra
Valgerður Sverrisdóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra


Fjarstaddir: Björn Bjarnason, menntamálaráðherra
Sturla Böðvarsson, samgönguráðherra