8.4.2002

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum 8. apríl

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum 8. apríl 2002.

Viðstaddir: Halldór Ásgrímsson, utanríkisráðherra
Árni M. Mathiesen, sjávarútvegsráðherra
Geir H. Haarde, fjármálaráðherra
Guðni Ágústsson, landbúnaðarráðherra
Jón Kristjánsson, heilbrigðis-og tryggingamálaráðherra
Páll Pétursson, félagsmálaráðherra
Siv Friðleifsdóttir, umhverfisráðherra
Sólveig Pétursdóttir, dóms- og kirkjumálaráðherra
Sturla Böðvarsson, samgönguráðherra
Valgerður Sverrisdóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra


Fjarstaddir: Davíð Oddsson, forsætisráðherra
Tómas Ingi Olrich, menntamálaráðherra