2.10.2002

Stefnuræða forsætisráðherra - röð flokka og ræðumenn

Umræðurnar skiptast í þrjár umferðir og hefur hver þingflokkur, aðrir en þingflokkur forsætisráðherra, til umráða 12 mínútur í fyrstu umferð, í annarri umferð hafa þingflokkarnir 6 mínútur en í þeirri þriðju 5 mínútur hver þingflokkur.

Röð flokkanna í öllum umferðum er þessi:

Sjálfstæðisflokkur,
Samfylkingin,
Framsóknarflokkur,
Vinstri hreyfingin - grænt framboð og
Frjálslyndi flokkurinn.

Ræðumenn verða fyrir Sjálfstæðisflokk Davíð Oddsson forsætisráðherra í fyrstu umferð, Sigríður A. Þórðardóttir, 3. þm. Reykjaneskjördæmis, í annarri umferð og Arnbjörg Sveinsdóttir, 2. þm. Austurlandskjördæmis, í þriðju umferð.

Ræðumenn Samfylkingarinnar verða í fyrstu umferð Össur Skarphéðinsson, 7. þm. Reykjavíkurkjördæmis, Kristján L. Möller, 3. þm. Norðurlandskjördæmis vestra, í annarri, og Þórunn Sveinbjarnardóttir, 12. þm. Reykjaneskjördæmis, í þriðju umferð.

Fyrir Framsóknarflokk tala Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra í fyrstu umferð, í annarri Kristinn H. Gunnarsson, 3. þm. Vestfjarðakjördæmis, og í þriðju umferð Jónína Bjartmarz, 16. þm. Reykjavíkurkjördæmis.

Ræðumenn fyrir Vinstri hreyfinguna - grænt framboð verða Steingrímur J. Sigfússon, 3. þm. Norðurlandskjördæmis eystra, í fyrstu umferð, í annarri umferð Kolbrún Halldórsdóttir, 17. þm. Reykjavíkurkjördæmis, og í þriðju umferð Jón Bjarnason, 5. þm. Norðurlandskjördæmis vestra.

Fyrir Frjálslynda flokkinn tala Sverrir Hermannsson, 18. þm. Reykjavíkurkjördæmis, í fyrstu og þriðju umferð, og Guðjón A. Kristjánsson, 4. þm. Vestfjarðakjördæmis, í annarri umferð.