7.10.2002

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum

Viðstaddir: Davíð Oddsson, forsætisráðherra
Halldór Ásgrímsson, utanríkisráðherra
Árni M. Mathiesen, sjávarútvegsráðherra
Guðni Ágústsson, landbúnaðarráðherra
Jón Kristjánsson, heilbrigðis-og tryggingamálaráðherra
Páll Pétursson, félagsmálaráðherra
Siv Friðleifsdóttir, umhverfisráðherra
Sólveig Pétursdóttir, dóms- og kirkjumálaráðherra
Tómas Ingi Olrich, menntamálaráðherra

Fjarstaddir: Geir H. Haarde, fjármálaráðherra
Sturla Böðvarsson, samgönguráðherra
Valgerður Sverrisdóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra