15.11.2002

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum 18. nóv.

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum 18. nóv.

Viðstaddir: Davíð Oddsson forsætisráðherra
Geir H. Haarde fjármálaráðherra
Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra
Tómas Ingi Olrich menntamálaráðherra
Valgerður Sverrisdóttir iðnaðar- og viðskiptaráðherra


Fjarstaddir: Halldór Ásgrímsson utanríkisráðherra
Árni M. Mathiesen sjávarútvegsráðherra
Jón Kristjánsson heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra
Páll Pétursson félagsmálaráðherra
Sólveig Pétursdóttir dóms- og kirkjumálaráðherra
Sturla Böðvarsson samgönguráðherra
Siv Friðleifsdóttir umhverfisráðherra