29.11.2002

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum 2. des.

 

Viðstaddir: Davíð Oddsson forsætisráðherra
Halldór Ásgrímsson utanríkisráðherra
Árni M. Mathiesen sjávarútvegsráðherra
Geir H. Haarde fjármálaráðherra
Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra
Jón Kristjánsson heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra
Páll Pétursson félagsmálaráðherra
Siv Friðleifsdóttir umhverfisráðherra
Sólveig Pétursdóttir dóms- og kirkjumálaráðherra
Sturla Böðvarsson samgönguráðherra
Tómas Ingi Olrich menntamálaráðherra
Valgerður Sverrisdóttir iðnaðar- og viðskiptaráðherra