24.1.2003

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum 27. janúar

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum 27. janúar 2003.

Viðstaddir: Davíð Oddsson forsætisráðherra
Halldór Ásgrímsson utanríkisráðherra
Geir H. Haarde fjármálaráðherra
Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra
Jón Kristjánsson heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra
Siv Friðleifsdóttir umhverfisráðherra
Sólveig Pétursdóttir dóms- og kirkjumálaráðherra

Fjarstaddir: Árni M. Mathiesen sjávarútvegsráðherra
Páll Pétursson félagsmálaráðherra
Sturla Böðvarsson samgönguráðherra
Tómas Ingi Olrich menntamálaráðherra
Valgerður Sverrisdóttir iðnaðar- og viðskiptaráðherra