28.2.2003

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum 3. mars.

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum 3. mars.

Viðstaddir: Davíð Oddsson forsætisráðherra
Árni M. Mathiesen sjávarútvegsráðherra
Geir H. Haarde fjármálaráðherra
Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra
Jón Kristjánsson heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra
Páll Pétursson félagsmálaráðherra
Sólveig Pétursdóttir dóms- og kirkjumálaráðherra
Sturla Böðvarsson samgönguráðherra
Tómas Ingi Olrich menntamálaráðherra
Valgerður Sverrisdóttir iðnaðar- og viðskiptaráðherra


Fjarstaddir: Halldór Ásgrímsson utanríkisráðherra
Siv Friðleifsdóttir umhverfisráðherra