12.3.2003

Almennar stjórnmálaumræður (eldhúsdagsumræður) 12. mars

Almennar stjórnmálaumræður (eldhúsdagsumræður) 12. mars kl. 7.50 síðdegis

Umræðurnar verða sendar út í útvarpi og sjónvarpi. Þær fara þannig fram að hver þingflokkur fær 22 mínútur til umráða sem skiptast í þrjár umferðir, 10 mínútur í fyrstu umferð og 6 mínútur í annarri og síðustu umferð. Kristján Pálsson, 8. þm. Reyknesinga, utan flokka, hefur 11 mínútur og talar síðastur í fyrstu umferð.

Röð flokkanna verður þessi í öllum umferðum:

Samfylkingin,
Sjálfstæðisflokkur,
Vinstri hreyfingin - grænt framboð,
Framsóknarflokkur og
Frjálslyndi flokkurinn.

Ræðumenn flokkanna verða:

Fyrir Samfylkinguna tala í fyrstu umferð Bryndís Hlöðversdóttir, 9. þm. Reykvíkinga, í annarri umferð Einar Már Sigurðarson, 4. þm. Austfirðinga, en í þriðju umferð talar Lúðvík Bergvinsson 6. þm. Sunnlendinga.

Fyrir Sjálfstæðisflokk tala í fyrstu umferð Árni R. Árnason, 11. þm. Reyknesinga, og Ásta Möller, 19. þm. Reykvíkinga, í annarri Þorgerður K. Gunnarsdóttir, 5. þm. Reyknesinga, en í þeirri þriðju Einar K. Guðfinnsson, 1. þm. Vestfirðinga.

Ræðumenn Vinstri hreyfingarinnar - græns framboðs verða í fyrstu umferð Ögmundur Jónasson, 13. þm. Reykvíkinga, í annarri umferð Þuríður Backman, 5. þm. Austfirðinga, en Árni Steinar Jóhannsson, 6. þm. Norðurlandskjördæmis eystra, í þriðju umferð.

Fyrir Framsóknarflokk tala Halldór Ásgrímsson utanríkisráðherra í fyrstu umferð, í annarri Siv Friðleifsdóttir umhverfisráðherra, en í þriðju umferð Magnús Stefánsson, 2. þm. Vestlendinga.

Fyrir Frjálslynda flokkinn tala í fyrstu umferð Sverrir Hermannsson, 18. þm. Reykvíkinga, en Guðjón A. Kristjánsson, 4. þm. Vestfirðinga, í annarri og í þriðju umferð.