2.10.2003

Stefnuræða forsætisráðherra - röð flokka og ræðumenn

Umræðum um stefnuræðu forsætisráðherra verður útvarpað og sjónvarpað fimmtudaginn 2. október 2003, kl. 19.50.

Umræðurnar skiptast í þrjár umferðir. Forsætisráðherra hefur 20 mínútur til framsögu en aðrir þingflokkar en þingflokkur forsætisráðherra hafa 12 mínútur í fyrstu umferð, í annarri umferð hafa þingflokkarnir 6 mínútur en í þeirri þriðju 5 mínútur hver þingflokkur.

Röð flokkanna er í öllum umferðum þessi:
Sjálfstæðisflokkur,
Samfylkingin,
Framsóknarflokkur,
Vinstri hreyfingin - grænt framboð og
Frjálslyndi flokkurinn.

Ræðumenn verða fyrir Sjálfstæðisflokk: Davíð Oddsson forsætisráðherra í fyrstu umferð, Guðlaugur Þór Þórðarson, 6. þm. Reykjavíkurkjördæmis norður, í annarri umferð og Einar Oddur Kristjánsson, 9. þm. Norðvesturkjördæmis, í þriðju umferð.

Ræðumenn Samfylkingarinnar verða í fyrstu umferð, Össur Skarphéðinsson, 1. þm. Reykjavíkurkjördæmis norður, Ágúst Ólafur Ágústsson, 10. þm. Reykjavíkurkjördæmis suður, í annarri og Anna Kristín Gunnarsdóttir, 6. þm. Norðvesturkjördæmis, í þriðju umferð.

Fyrir Framsóknarflokk tala Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra í fyrstu umferð, í annarri Hjálmar Árnason, 6. þm. Suðurkjördæmis, og í þriðju umferð Jón Kristjánsson heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra.

Ræðumenn fyrir Vinstri hreyfinguna - grænt framboð verða Steingrímur J. Sigfússon, 5. þm. Norðausturkjördæmis, í fyrstu umferð, í annarri Kolbrún Halldórsdóttir, 8. þm. Reykjavíkurkjördæmis norður, og í þriðju umferð Þuríður Backman, 10. þm. Norðausturkjördæmis.

Fyrir Frjálslynda flokkinn tala Magnús Þór Hafsteinsson, 9. þm. Suðurkjördæmis, og Sigurjón Þórðarson 10. þm. Norðvesturkjördæmis, í fyrstu umferð, Sigurlín Margrét Sigurðardóttir, 10. þm. Suðvesturkjördæmis, í annarri umferð og Guðjón A. Kristjánsson, 5. þm. Norðvesturkjördæmis, í þeirri þriðju.