31.10.2003

Óundirbúnar fyrirspurnir 3. nóv.

Viðvera ráðherra í  óundirbúnum fyrirspurnum kl. 15 mánudaginn 3. nóv.

 

Viðstaddir: Davíð Oddsson
Árni Magnússon
Björn Bjarnason
Geir H. Haarde
Guðni Ágústsson
Jón Kristjánsson
Sturla Böðvarsson
Tómas Ingi Olrich
Valgerður Sverrisdóttir

Fjarstaddir: Árni M. Mathiesen
Halldór Ásgrímsson
Siv Friðleifsdóttir