14.11.2003

Óundirbúnar fyrirspurnir 17. nóv.

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum kl. 15 mánudaginn 17. nóv.

Viðstaddir: Davíð Oddsson
Halldór Ásgrímsson
Árni Magnússon
Árni Mathiesen
Björn Bjarnason
Geir H. Haarde
Guðni Ágústsson
Siv Friðleifsdóttir
Tómas Ingi Olrich
Valgerður Sverrisdóttir

Fjarstaddir: Jón Kristjánsson
Sturla Böðvarsson