13.2.2008

Reglur um þinglega meðferð skýrslna Ríkisendurskoðunar

Reglur um þinglega meðferð skýrslna Ríkisendurskoðunar.

1. gr.
Skýrslur Ríkisendurskoðunar og greinargerðir, skv. 7. og 9. gr., sbr. og 11. gr., laga um stofnunina, nr. 86/1997, með síðari breytingum, skulu sendar forseta Alþingis með bréfi.

2. gr.
Forseti Alþingis tekur, með hliðsjón af efni skýrslunnar, ákvörðun um hvort hún skuli send einhverri fastanefnd þingsins til umfjöllunar. Sé skýrslu vísað til nefndar skal forseti rita formanni hennar bréf um þá ákvörðun með ósk um að nefndin fjalli um skýrsluna.

Fjárlaganefnd fjallar um skýrslu Ríkisendurskoðunar um endurskoðun ríkisreiknings, svo og um starfsskýrslu hennar, sbr. 3. mgr. 25. gr. þingskapa.

3. gr.
Nefnd, sem fær skýrslu til umfjöllunar, tekur ákvörðun um málsmeðferð, þar á meðal um hverja hún boðar til fundar við sig um efni hennar eða óskar skriflegra umsagna.

Ríkisendurskoðandi á rétt á að koma á fund nefndar sem fjallar um skýrslu Ríkisendurskoðunar ef hann óskar þess.

4. gr.
Nefnd, sem fær skýrslu Ríkisendurskoðunar til meðferðar, getur óskað eftir umsögn annarrar fastanefndar um efni hennar eða um tiltekna efnisþætti hennar, innan þess frests sem tiltekinn er.

5. gr.
Nefnd getur skilað áliti um skýrslu Ríkisendurskoðunar ef hún telur ástæðu til, sbr. 2. máls. 31. gr. þingskapa.

6. gr.
Nefnd getur í áliti sínu til þingsins gert tillögu til þingsályktunar um efni skýrslunnar, sbr. 2. mgr. 26. gr. þingskapa.

7. gr.
Reglur þessar taka þegar gildi.

Samþykkt í forsætisnefnd Alþingis 12. febrúar 2008.

Reglur um þinglega meðferð skýrslna Ríkisendurskoðunar (pdf-skjal).