21.4.2006

Óundirbúnar fyrirspurnir verða á dagskrá þingfundar á mánudag

Viðstaddir:
Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra,
Geir H. Haarde utanríkisráðherra,
Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra,
Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra,
Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra,
Jón Kristjánsson félagsmálaráðherra,
Sigríður A. Þórðardóttir umhverfisráðherra,
Siv Friðleifsdóttir heilbrigðisráðherra,
Sturla Böðvarsson samgönguráðherra,
Þorgerður K. Gunnarsdóttir menntamálaráðherra.

Fjarstaddir:
Björn Bjarnason dómsmálaráðherra,
Valgerður Sverrisdóttir iðnaðar- og viðskiptaráðherra.