3.3.2006

Óundirbúnar fyrirspurnir verða á dagskrá þingfundar á mánudag

Viðstaddir:
Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra,
Geir H. Haarde utanríkisráðherra,
Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra,
Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra,
Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra,
Jón Kristjánsson heilbrigðisráðherra,
Sigríður A. Þórðardóttir umhverfisráðherra,
Valgerður Sverrisdóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra.

Fjarstaddir:
Árni Magnússon félagsmálaráðherra,
Björn Bjarnason dómsmálaráðherra,
Sturla Böðvarsson samgönguráðherra,
Þorgerður K. Gunnarsdóttir menntamálaráðherra.