31.3.2006

Óundirbúnar fyrirspurnir verða á dagskrá þingfundar á mánudag

Viðstaddir:
Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra,
Geir H. Haarde utanríkisráðherra,
Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra,
Björn Bjarnason dómsmálaráðherra,
Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra,
Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra,
Siv Friðleifsdóttir heilbrigðisráðherra,
Sturla Böðvarsson samgönguráðherra,
Valgerður Sverrisdóttir iðnaðar- og viðskiptaráðherra,
Þorgerður K. Gunnarsdóttir menntamálaráðherra.

Fjarstaddir:
Jón Kristjánsson félagsmálaráðherra,
Sigríður A. Þórðardóttir umhverfisráðherra.