19.1.2007

Óundirbúnar fyrirspurnir verða á dagskrá þingfundar á mánudag

Viðstaddir:

Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra,
Björn Bjarnason dómsmálaráðherra,
Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra,
Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra,
Jón Sigurðsson iðnaðar- og viðskiptaráðherra,
Magnús Stefánsson félagsmálaráðherra,
Siv Friðleifsdóttir heilbrigðisráðherra,
Sturla Böðvarsson samgönguráðherra,
Þorgerður K. Gunnarsdóttir menntamálaráðherra.

Fjarstaddir:
Geir H. Haarde forsætisráðherra,
Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra,
Jónína Bjartmarz umhverfisráðherra.