10.5.2005

Almennar stjórnmálaumræður (eldhúsdagsumræður) kl. 7.50 síðdegis 10. maí 2005

Almennar stjórnmálaumræður (eldhúsdagsumræður) kl. 7.50 síðdegis 10. maí 2005

Umræðurnar verða sendar út í útvarpi og sjónvarpi. Umræðurnar fara þannig fram að hver þingflokkur fær 22 mínútur til umráða sem skiptast í þrjár umferðir, 10 mínútur í fyrstu umferð og 6 mínútur í annarri og síðustu umferð.

Röð flokkanna verður þessi í öllum umferðum:
Samfylkingin,
Sjálfstæðisflokkur,
Vinstri hreyfingin - grænt framboð,
Framsóknarflokkur og
Frjálslyndi flokkurinn.

Ræðumenn flokkanna verða:
Fyrir Samfylkinguna tala í fyrstu umferð Össur Skarphéðinsson, 1. þm. Reykjavíkurkjördæmis norður, í annarri umferð Rannveig Guðmundsdóttir, 4. þm. Suðvesturkjördæmis, en í þriðju umferð talar Jón Gunnarsson, 10. þm. Suðurkjördæmis.

Fyrir Sjálfstæðisflokk tala í fyrstu umferð Sturla Böðvarsson samgönguráðherra, í annarri Arnbjörg Sveinsdóttir, 6. þm. Norðausturkjördæmis, en í þeirri þriðju Bjarni Benediktsson, 11. þm. Suðvesturkjördæmis.

Ræðumenn Vinstri hreyfingarinnar - græns framboðs verða í fyrstu umferð Ögmundur Jónasson, 9. þm. Reykjavíkurkjördæmis suður, í annarri umferð Þuríður Backman, 10. þm. Norðausturkjördæmis, en Jón Bjarnason, 8. þm. Norðvesturkjördæmis, í þriðju umferð.

Fyrir Framsóknarflokk tala Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra í fyrstu umferð, Siv Friðleifsdóttir, 5. þm. Suðvesturkjördæmis í annarri, en í þriðju umferð Dagný Jónsdóttir, 8. þm. Norðausturkjördæmis.

Fyrir Frjálslynda flokkinn talar í fyrstu umferð Sigurjón Þórðarson, 10. þm. Norðvesturkjördæmis, en Magnús Þór Hafsteinsson, 9. þm. Suðurkjördæmis, í annarri og Guðjón A. Kristjánsson, 5. þm. Norðvesturkjördæmis, í þriðju umferð.