12.4.2005

Áður boðuð utandagskrárumræða sem fyrirhuguð var í dag fellur niður