3.11.2006

Óundirbúnar fyrirspurnir verða á dagskrá þingfundar á mánudag

Viðstaddir:

Geir H. Haarde forsætisráðherra,
Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra,
Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra,
Jón Sigurðsson iðnaðar- og viðskiptaráðherra,
Magnús Stefánsson félagsmálaráðherra.

Fjarstaddir:
Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra,
Björn Bjarnason dómsmálaráðherra,
Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra,
Jónína Bjartmarz umhverfisráðherra,
Siv Friðleifsdóttir heilbrigðisráðherra,
Sturla Böðvarsson samgönguráðherra,
Þorgerður K. Gunnarsdóttir menntamálaráðherra.