18.2.2005

Óundirbúnar fyrirspurnir á þingfundi 21. feb. kl. 15.00

Viðstaddir:
Davíð Oddsson, utanríkisráðherra,
Árni M. Mathiesen, sjávarútvegsráðherra,
Björn Bjarnason, dómsmálaráðherra,
Guðni Ágústsson, landbúnaðarráðherra,
Jón Kristjánsson, heilbrigðisráðherra,
Sturla Böðvarsson, samgönguráðherra,
Valgerður Sverrisdóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra.

Fjarstaddir:
Halldór Ásgrímsson, forsætisráðherra,
Árni Magnússon, félagsmálaráðherra,
Geir H. Haarde, fjármálaráðherra,
Sigríður A. Þórðardóttir, umhverfisráðherra,
Þorgerður K. Gunnarsdóttir, menntamálaráðherra.