4.2.2005

Óundirbúnar fyrirspurnir á þingfundi 7. febrúar kl. 15.00

Viðstaddir:
Árni M. Mathiesen, sjávarútvegsráðherra,
Björn Bjarnason, dómsmálaráðherra,
Geir H. Haarde, fjármálaráðherra,
Guðni Ágústsson, landbúnaðarráðherra,
Jón Kristjánsson, heilbrigðisráðherra,
Sigríður A. Þórðardóttir, umhverfisráðherra,
Sturla Böðvarsson, samgönguráðherra,
Valgerður Sverrisdóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra,
Þorgerður K. Gunnarsdóttir, menntamálaráðherra.

Fjarstaddir:
Halldór Ásgrímsson, forsætisráðherra,
Davíð Oddsson, utanríkisráðherra,
Árni Magnússon, félagsmálaráðherra.