21.1.2005

Óundirbúnar fyrirspurnir á þingfundi 24. janúar kl. 15.00

Viðstaddir:

Halldór Ásgrímsson, forsætisráðherra,
Árni Magnússon, félagsmálaráðherra,
Björn Bjarnason, dómsmálaráðherra,
Guðni Ágústsson, landbúnaðarráðherra,
Jón Kristjánsson, heilbrigðisráðherra,
Sigríður A. Þórðardóttir, umhverfisráðherra,
Sturla Böðvarsson, samgönguráðherra.

Fjarstaddir:
Davíð Oddsson, utanríkisráðherra,
Árni M. Mathiesen, sjávarútvegsráðherra,
Geir H. Haarde, fjármálaráðherra,
Valgerður Sverrisdóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra,
Þorgerður K. Gunnarsdóttir, menntamálaráðherra.