1.6.2004

Alþingi (130. löggjafarþingi) frestað 28. maí 2004

Þingið stóð yfir frá 1. október til 15. desember 2003 og frá 28. janúar til 28. maí 2004. Á þingtímanum urðu þingfundardagar alls 106.

Þingfundir hafa verið 132 og stóðu þeir samtals í 644 og hálfa klukkustund. Lengsti þingfundurinn stóð í u.þ.b. 17 klukkustundir.

Lagafrumvörp voru samtals 218. Af þeim voru stjórnarfrumvörp 125 og þingmannafrumvörp 93. Af stjórnarfrumvörpum voru 108 afgreidd sem lög en óútrædd stjórnarfrumvörp eru 17. Þá urðu 13 þingmannafrumvörp að lögum en 80 þingmannafrumvörp eru óútrædd. Af 218 frumvörpum urðu alls 121 að lögum.

Þingsályktunartillögur voru alls 138. Af þeim voru stjórnartillögur 23 og þingmannatillögur 115. Alls voru 29 tillögur samþykktar sem ályktanir Alþingis, 2 var vísað til ríkisstjórnarinnar og 107 eru óútræddar.

Skýrslur voru 31 á þingskjölum en 7 fluttar munnlega.

Bornar voru fram 617 fyrirspurnir. Allar voru þessar fyrirspurnir afgreiddar nema 45. Munnlegar fyrirspurnir voru 310 og af þeim var 278 svarað, 9 voru kallaðar aftur, 32 er ósvarað. Beðið var um skrifleg svör við 307 fyrirspurnum og bárust 296 svör, 11 er ósvarað.

Alls voru til meðferðar í þinginu 1010 mál. Tala prentaðra þingskjala var 1890.