8.4.2013

Tölfræðilegar upplýsingar um 141. löggjafarþing sem var frestað 28. mars til loka kjörtímabils 27. apríl

Þingfundum 141. löggjafarþings var frestað 28. mars til loka kjörtímabils 27. apríl 2013. Þingið var að störfum frá 11. september til 22. desember 2012 og frá 14. janúar til 28. mars 2013. Þingfundir voru samtals 114 og stóðu alls í 661 klukkustund. Lengsti þingfundurinn stóð í um 17 klukkustundir og lengsta umræðan var um frumvarp til fjárlaga sem stóð í tæpar 75 klukkustundir. Þingfundadagar voru alls 90.

Af 244 frumvörpum urðu alls 97 að lögum og eitt frumvarp til stjórnarskipunarlaga var afgreitt. 146 frumvörp voru ekki útrædd. Af 170 þingsályktunartillögum voru alls 27 tillögur samþykktar sem ályktanir Alþingis. Ein tillaga var felld og önnur var kölluð aftur en 141 tillaga var ekki útrædd. Skriflegar skýrslur voru samtals 27, þar af barst ein samkvæmt beiðni, (tvær beiðnir um skýrslur komu fram og barst skýrsla samkvæmt annarri). Fjögur álit nefndar um skýrslur bárust. Fyrirspurnir á þingskjölum voru samtals 261. Munnlegar fyrirspurnir voru 49, 48 var svarað. Skriflegar fyrirspurnir voru 212 og var 188 svarað. Þingmál til meðferðar í þinginu voru 706. Tala prentaðra þingskjala var 1401. Óundirbúnar fyrirspurnir til ráðherra voru 191. Munnlegar skýrslur ráðherra voru þrjár. Sérstakar umræður voru 33.

Á þinginu voru 15 dagar teknir undir nefndastörf eingöngu. Fundir þingnefnda voru 483 og stóðu þeir í 788 klukkustundir. Gestir sem komu á fundi nefnda voru 2.504. 222 þingmáli var vísað til fastanefnda og þær afgreiddu 135 mál. 167 þingmál voru send aðilum utan þings til umsagnar. Um það bil 2.150 erindi bárust þingnefndum.