2.10.2007

Stefnuræða forsætisráðherra 2. október 2007 - röð flokka og ræðumenn

Umræðum um stefnuræðu forsætisráðherra verður útvarpað og sjónvarpað þriðjudaginn 2. október 2007, kl. 19.50. Umræðurnar skiptast í þrjár umferðir. Forsætisráðherra hefur 20 mínútur til framsögu en aðrir þingflokkar en þingflokkur forsætisráðherra hafa 12 mínútur í fyrstu umferð, í annarri umferð hafa þingflokkarnir 6 mínútur en í þeirri þriðju 5 mínútur hver þingflokkur.

Röð flokkanna er í öllum umferðum þessi:

Sjálfstæðisflokkur,
Vinstri hreyfingin - grænt framboð,
Samfylkingin,
Framsóknarflokkur og
Frjálslyndi flokkurinn.

Ræðumenn fyrir Sjálfstæðisflokk verða Geir H. Haarde forsætisráðherra í fyrstu umferð, Ragnheiður Ríkharðsdóttir, 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, í annarri umferð og Einar K. Guðfinnsson, sjávarútvegsráðherra og landbúnaðarráðherra, í þriðju umferð.

Ræðumenn fyrir Vinstri hreyfinguna - grænt framboð verða Steingrímur J. Sigfússon, 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, í fyrstu umferð, í annarri Álfheiður Ingadóttir, 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, og í þriðju umferð Kolbrún Halldórsdóttir, 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður.

Ræðumenn Samfylkingarinnar verða í fyrstu umferð Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra, Ásta R. Jóhannesdóttir, 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, í annarri og Kristján Möller samgönguráðherra í þriðju umferð.

Fyrir Framsóknarflokk tala Guðni Ágústsson, 3. þingmaður Suðurkjördæmis, í fyrstu umferð, í annarri Valgerður Sverrisdóttir, 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, og í þriðju umferð Bjarni Harðarson, 8. þingmaður Suðurkjördæmis.

Fyrir Frjálslynda flokkinn tala í fyrstu umferð Guðjón A. Kristjánsson, 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Magnússon, 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, í annarri umferð en í þriðju umferð Grétar Mar Jónsson, 10. þingmaður Suðurkjördæmis.