Tilkynningar

Skrifstofa Alþingis auglýsir eftir lögfræðingi til starfa

3.1.2012

Skrifstofa Alþingis auglýsir eftir lögfræðingi til starfa á nefndasvið Alþingis.

Nefndasvið Alþingis annast fjölbreytt verkefni, m.a. þjónustu við fastanefndir og alþjóðanefndir þingsins, þingmálagerð og útgáfu þingskjala. Á nefndasviði eru 30 starfsmenn, þar af 8 lögfræðingar.

Starfssvið:

  • Lögfræðileg ráðgjöf.
  • Umsjón með fastanefnd.
  • Gerð lagafrumvarpa og annarra þingmála.
  • Önnur verkefni.

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

  • Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
  • Fullt vald á íslensku og færni í að tjá sig í ræðu og riti.
  • Sjálfstæði og öguð vinnubrögð.
  • Færni og lipurð í mannlegum samskiptum.
  • Geta til að vinna undir álagi.
  • Góð tungumálakunnátta, einkum í Norðurlandamálum og ensku.


Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Félags starfsmanna Alþingis.

Nánari upplýsingar veita Sigrún Brynja Einarsdóttir, forstöðumaður nefndasviðs, og Elín Valdís Þorsteinsdóttir, deildarstjóri fastanefnda, í síma 563 0400.

Umsóknir ásamt greinargóðum upplýsingum um menntun og fyrri störf má senda með tölvupósti á netfangið starfsmannahald@althingi.is. Umsóknir má einnig senda á skrifstofu Alþingis, Kirkjustræti 8, 150 Reykjavík, merktar lögfræðingur - nefndasvið, fyrir 20. janúar nk. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsóknir gilda í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests.

Gildi skrifstofu Alþingis eru:
Þjónustulund. Fagmennska. Samvinna
.

Laus störf á skrifstofu Alþingis eru auglýst á Starfatorgi.