Tilkynningar

Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn - umsóknarfrestur til 17. apríl

28.3.2007

Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn skv. reglum um hús Jóns Sigurðssonar er laus til afnota tímabilið 1. september 2007 til 31. ágúst 2008.

Fræðimenn, sem hyggjast stunda rannsóknir eða vinna að verkefnum í Kaupmannahöfn, geta sótt um afnot af íbúðinni. Hún er í Skt. Paulsgade 70 (skammt frá Jónshúsi) en auk þess hefur fræðimaður vinnuherbergi í Jónshúsi. Íbúðin er þriggja herbergja (um 80 fermetrar) og fylgir henni allur nauðsynlegasti heimilisbúnaður. Afnotin eru endurgjaldslaus, en þeim sem fá úthlutað ber þó að greiða hlutdeild í lokaþrifum íbúðarinnar auk afnotagjalds fyrir háhraðanet síma, alls 15.000 kr.

Dvalartími í íbúðinni skal að jafnaði vera tveir til þrír mánuðir en til greina kemur skemmri tími eða lengri eftir umfangi verkefnis og öðrum atvikum.

Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist skrifstofu Alþingis eigi síðar en þriðjudaginn 17. apríl nk.

Umsækjendur skulu gera grein fyrir tilgangi ráðgerðrar dvalar sinnar í Kaupmannahöfn, svo og menntun og fyrri störfum. Þá skal taka fram hvenær á framangreindu tímabili og hve lengi óskað er eftir afnotum af íbúðinni, svo og stærð fjölskyldu umsækjanda ef hún fylgir honum. Úthlutunarnefnd ætlast til að dvalargestir nýti úthlutaðan tíma sinn að fullu við störf í Kaupmannahöfn.

Eftirfarandi atriði hafa skipt mestu máli við úthlutun íbúðarinnar:

1. Að umsókn sé vandlega unnin.

2. Að verkefnið verði ekki unnið annars staðar en í Kaupmannahöfn eða nágrenni.

3. Að sem eðlilegust skipting sé milli kynja og fræðigreina.

4. Að verkefnið hafi fræðilegt eða hagnýtt gildi og þyki áhugavert.

Þeir sem vilja kynna sér tiltekin málefni í Danmörku, án frekari fræðistarfa, eiga að jafnaði litla möguleika á úthlutun, svo og þeir sem eru í námi, þar á meðal doktorsnámi. Tekið er tillit til fjárhags umsækjenda og sitja þeir fyrir sem njóta ekki launa eða styrks meðan á dvöl þeirra stendur.

Úthlutunarnefnd ráðgerir að ljúka störfum fyrir lok aprílmánaðar.

Eyðublað fyrir umsókn er á heimasíðu Jónshúss: http://www.jonshus.dk/fraedimannsibud/umsokn.PDF. Sömuleiðis má fá sérstök eyðublöð á skrifstofu Alþingis í Alþingishúsinu í Reykjavík og í sendiráði Íslands í Kaupmannahöfn.