Tilkynningar

Bókun utanríkismálanefndar 28. janúar 2005

28.1.2005Á fundi utanríkismálanefndar 28. janúar 2005 var rætt um störf utanríkismálanefndar og í lok umræðna var samþykkt svohljóðandi bókun sem ákveðið var að gerð yrði opinber:

Að undanförnu hefur þess verið krafist að utanríkismálanefnd upplýsi hvað fram hafi farið á fundum nefndarinnar í tengslum við ákvörðun um stuðning við aðgerðir í Írak. Fjölmiðlar hafa ítrekað óskað eftir upplýsingum sem ekki hefur verið unnt að veita þar sem um trúnaðarmál er að ræða, lögum samkvæmt. 
Föstudaginn 21. janúar 2005 birtist fréttaskýring í Fréttablaðinu þar sem að sögn er lýst orðaskiptum í utanríkismálanefnd á tveimur tilgreindum fundum, 19. febrúar og 21. mars 2003, og í umfjöllun blaðsins er látið í veðri vaka að blaðamaður hafi haft vitneskju um orðaskipti milli manna á lokuðum fundi. Þetta er í annað sinn á skömmum tíma sem upp hafa komið tilvik sem varða meðferð trúnaðarupplýsinga. Því er ástæða fyrir utanríkismálanefnd að taka þessi mál mjög föstum tökum. 
Samkvæmt 24. gr. laga nr. 55/1991, um þingsköp Alþingis, og áratugalangri venju um þagnarskyldu nefndarmanna og um túlkun 24. gr. er allt það sem fram fer á fundum nefndarinnar trúnaðarmál nema annað sé tekið fram. Engin undantekning hefur verið gerð um meðferð þessa máls. Hið sama gildir um fundargerðir nefndarinnar sem jafnframt eru merktar sem trúnaðarmál og dreift til tiltekins hóps manna, sem er 32 einstaklingar. Þagnarskyldan gildir um alla sem fá trúnaðargögn afhent og felst m.a. í því að þeir mega ekki miðla upplýsingum til annarra, hvorki þingmanna eða óviðkomandi aðila. 
Utanríkismálanefnd átelur harðlega þann trúnaðarbrest sem átt hefur sér stað með því að trúnaðarupplýsingar virðast hafa komist í hendur óviðkomandi aðila. Nefndin beinir því til formanna þingflokka á Alþingi að þeir taki málið upp á fundi með þingmönnum sínum og brýni fyrir þeim þau lagaákvæði sem um meðferð trúnaðargagna gilda og nauðsyn þess að virða trúnað. Að gefnu tilefni bendir utanríkismálanefnd á að brot af þessu tagi getur varðað refsingu samkvæmt almennum hegningarlögum. 
Til að utanríkismálanefnd geti sinnt lögbundnu hlutverki sínu og til að tryggja sem best meðferð trúnaðargagna hefur nefndin ákveðið að hætta dreifingu fundargerða til þess hóps sem þær hefur fengið, og verða þær framvegis eingöngu aðgengilegar til aflestrar á fundum nefndarinnar og hjá ritara hennar milli funda en sendar ráðuneytisstjóra utanríkisráðuneytis. Tilhögun þessi gildir uns annað verður ákveðið. 

Samþykkt á fundi utanríkismálanefndar 28. janúar 2005.


Að bókuninni stóðu Sólveig Pétursdóttir, formaður, Siv Friðleifsdóttir, varaformaður, Einar K. Guðfinnsson, Jónína Bjartmarz, Drífa Hjartardóttir, Rannveig Guðmundsdóttir, Guðmundur Árni Stefánsson, Þórunn Sveinbjarnardóttir og Steingrímur J. Sigfússon sem samþykkti bókunina með fyrirvara.