Tilkynningar

Kynning á Skólaþingi 27. apríl 2007 kl. 11.00

26.4.2007

Forseti Alþingis, Sólveig Pétursdóttir, kynnir Skólaþing og afhendir viðurkenningu fyrir tillögu að merki Skólaþings, 27. apríl kl. 11 í húsnæði Skólaþings í Austurstræti 8-10.
 

Skólaþing, kennsluver Alþingis fyrir efstu bekki grunnskóla, verður opnað haustið 2007. Á Skólaþingi fara nemendur í hlutverkaleik og fylgja í stórum dráttum reglum um starfshætti Alþingis.

Efnt var til samkeppni um merki Skólaþings meðal grunnskólanema í samstarfi við Námsgagnastofnun og Félag íslenskra myndlistarkennara. Yfir 100 tillögur bárust og átti Hafþór Smári Sigþórsson vinningshugmyndina en hann er í 10. bekk í Vallaskóla á Selfossi. Örn Smári Gíslason, grafískur hönnuður, útfærði og fullvann merkið.

Miðað er við að einn bekkur komi í Skólaþing í einu og heimsóknin taki um tvær og hálfa klukkustund. Á þeim tíma fá nemendur tækfæri til að setja sig í spor þingmanna með því að leiða ákveðin málefni sem fyrir þá eru lögð til lykta á þingflokksfundum, nefndarfundum og þingfundum. Jafnframt munu þeir heyra rök álitsgjafa. Þannig er ætlunin að veita innsýn í sambandið milli atburða í samfélaginu, skoðanamyndunar, pólitískra ákvarðana og starfa Alþingis og sýna áhrif almennings, sérfræðinga, fjölmiðla og hagsmunaaðila á löggjafarstarf. Nemendur komast að niðurstöðu með því að hlusta og meta rök og álit annarra, tjá eigin skoðun, taka afstöðu og ná málamiðlun.

Með kennsluverinu er komið til móts við áhuga skóla á því að koma með nemendur í vettvangsferðir á Alþingi en á síðasta ári heimsóttu hátt í 3000 grunnskólanemar þingið. Skólaþinginu er þannig ætlað að auka fjölbreytni í fræðslu um Alþingi en skólum er í sjálfsvald sett hvort þeir nýta þennan möguleika enda verða hefðbundnar skoðunarferðir áfram í boði. Hjá efri bekkjum grunnskóla eru heimsóknirnar gjarnan í tengslum við kennslu í lífsleikni og þjóðfélagsfræði en í aðalnámskrá grunnskóla eru m.a. sett fram þau markmið fyrir kennslu í þessum greinum að miða skuli að því að auka skilning nemenda á reglum samfélagsins og hvar þær eru settar.

Fyrsta kennsluverið af þessu tagi var opnað árið 2003 við danska þingið og síðan hafa verið sett upp sams konar kennsluver við norska og sænska þingið.

Skólaþing verður til húsa í Austurstræti 8-10 í rúmlega 300 fermetra húsnæði.

Skólaþingið er sett á laggirnar samkvæmt ákvörðun forsætisnefndar að frumkvæði forseta Alþingis, Sólveigar Pétursdóttur. Árið 2006 var hópi starfsmanna skrifstofu Alþingis falið að hefja undirbúning og hafa umsjón með verkefninu og ráða sérfræðinga til handritsgerðar, hönnunar og forritunar.

Starfsmenn skrifstofu Alþingis sem höfðu umsjón með undirbúningi Skólaþings eru: Karl M. Kristjánsson, Solveig K. Jónsdóttir, Þorbjörg Árnadóttir, Sigurlín Hermannsdóttir og Einar Farestveit. Fjölmargir aðrir starfsmenn skrifstofunnar lögðu hönd á plóginn við ýmis verkefni tengd undirbúningi Skólaþings.

Handrit: Gerður Kristný.

Arkitektar:
Guðrún Fanney Sigurðardóttir, Tangram.
Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttir, Studio Bility.
Massimo Santaniccia, LHÍ.

Rafhönnuðir:
Guðjón L. Sigurðsson, Rafteikning hf.
Kristinn Steinn Traustason, Rafteikning hf.
Þórdís Rós Harðardóttir, Rafteikning hf.

Hönnun og vinnsla margmiðlunarefnis:
Anna Katrín Guðmundsdóttir, Gagarín.
Berglind Káradóttir, Gagarín.
Kristín Eva Ólafsdóttir, Gagarín.

Yfirlestur á handriti:
Ellen Klara Eyjólfsdóttir, Námsgagnastofnun.
Lilja M. Jónsdóttir, KHÍ.

Verkefnastjóri frá Framkvæmdasýslu ríkisins:
Gísli Tryggvason.

Verklegar framkvæmdir við húsnæði Skólaþings:
Álnabær, GÁ húsgögn, Einar Beinteins ehf., Epal, Exton, Formatlausnir ehf., GG lagnir, Guðmundur Ingólfsson ljósmyndari, Ísloft - blikk og stálsmiðja ehf., Litaver, Málarasmiðjan ehf., Merkjalist, Rafteikning hf., Rými, Steggur ehf., Style, Tengi ehf., Raftíðni ehf., Stálsmiðjan ehf., VSB verkfræðistofa.

Umsjón með samkeppni um merki Skólaþings:
Jón Guðmundsson, Námsgagnastofnun.