Tilkynningar

Málefni Ríkisendurskoðunar

19.10.2012

Forseti Alþingis, Ásta R. Jóhannesdóttir, og ríkisendurskoðandi, Sveinn Arason, hafa ákveðið að úttekt á Ríkisendurskoðun, sem hollenska ríkisendurskoðunin og þær norska og sænska standa að þessa mánuðina, verði hraðað, og henni skilað til Alþingis og Ríkisendurskoðunar sem allra fyrst. Er þess vænst að þar verði m.a. farið yfir þau mál sem til umræðu hafa verið síðustu vikur í tengslum við starf stofnunarinnar.

Þetta er gert til að tryggja að trúnaðartraust ríki milli þingmanna og stofnunarinnar. Ríkisendurskoðun, hin mikilvæga eftirlitsstofnun Alþingis með framkvæmdarvaldinu, verður að njóta óskoraðs trausts þingsins og þingmanna.

Forseti Alþingis mun beita sér fyrir því að á fjáraukalögum þessa árs verði fjárheimild til að mæta kostnaði við þessa úttekt og kostnaði sem stafar af þeim forgangi sem úttektin á að hafa.

Forseti treystir því að úttektin verði til þess að traust og friður ríki um þessa mikilvægu og sjálfstæðu stofnun sem Ríkisendurskoðun er.