Tilkynningar

Umsóknir um dvöl í íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn 2015–2016

25.3.2015

Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn, samkvæmt reglum um hús Jóns Sigurðssonar, er laus til afnota tímabilið 26. ágúst 2015 til 30. ágúst 2016.
Fræðimenn, sem hyggjast stunda rannsóknir eða vinna að verkefnum í Kaupmannahöfn geta sótt um afnot af íbúðinni, sem er á 2. hæð Jónshúss. Íbúðin er tveggja herbergja (u.þ.b.70 fermetrar) og fylgir henni allur nauðsynlegur heimilisbúnaður. Afnotin eru endurgjaldslaus en þeim sem fá úthlutað ber þó að greiða fyrir þrif íbúðarinnar og rekstrarkostnað alls kr. 45.000.

Dvalartími í íbúðinni fer eftir umfangi verkefnis og öðrum atvikum, en er þó venjulega ekki lengri en tveir mánuðir. Úthlutunarnefnd ætlast til að dvalargestir nýti úthlutaðan tíma sinn að fullu við störf í Kaupmannahöfn.

Við úthlutun íbúðarinnar er höfð hliðsjón af eftirfarandi atriðum:

  1. Að umsókn sé vandlega unnin.
  2. Að verkefnið verði ekki unnið annars staðar en í Kaupmannahöfn eða nágrenni.
  3. Að verkefnið hafi fræðilegt eða hagnýtt gildi og þyki áhugavert.
  4. Að sem eðlilegust skipting sé milli kynja og fræðigreina.


Þeir sem eru í námi, þar á meðal doktorsnámi, eiga að jafnaði litla möguleika á úthlutun. Þá er höfð hliðsjón af því hvort sótt er um dvöl í fyrsta skipti en þegar umsækjendur eru jafnsettir skulu þeir ganga fyrir sem sækja um dvöl í fyrsta skipti. Úthlutunarnefnd ráðgerir að ljúka störfum í maí.

Umsóknir um íbúðina skulu vera á sérstöku formi  sjá umsóknareyðublað og skulu berast skrifstofu Alþingis eigi síðar en þriðjudaginn 21. apríl nk.

Umsóknir merkist:
Umsókn um fræðimannsíbúð
b.t. Jörundur Kristjánsson
Skrifstofu Alþingis
150 Reykjavík