Tilkynningar

Umsóknir um styrki til að rita meistaraprófsritgerðir er varða Alþingi

28.2.2015

Alþingi auglýsir tvo styrki til að rita meistaraprófsritgerðir er varða Alþingi. Styrkjum þessum er ætlað að stuðla að rannsóknum á hlutverki Alþingis í lýðræðisskipan Íslands, verkefnum þingsinsog starfsemi þess almennt. Rannsóknir þessar eru ekki bundnar við tilteknar fræðigreinar.

Styrkir eru veittir til einstaklinga sem vinna að lokaverkefni til meistaranáms, að lágmarki 30 ETCS einingar, við íslenska eða erlenda háskóla.


Hver styrkur nemur 250.000 krónum. Styrkur er greiddur út í tvennu lagi. Helmingur er greiddur út þegar rannsóknaráætlun verkefnisins hefur verið samþykkt af leiðbeinanda og lokagreiðsla fer fram þegar verkefni hefur verið skilað.


Í umsókn um styrk skal eftirfarandi koma fram:

  1. Nafn, heimilsfang og tölvupóstfang umsækjanda.
  2. Lýsing á viðfangsefni rannsóknarinnar og á hvern hátt hún er fallin til að varpa ljósi áumfjöllunarefnið (200-500 orð).
  3. Tímaáætlun um framvindu.

Umsókn skal fylgja ferilskrá umsækjanda og samþykki leiðbeinanda fyrir rannsókninni sem lokaverkefni.
Gert er ráð fyrir að Alþingi fái kynningu á niðurstöðum rannsóknarinnar auk prentaðs eintaks af henni.
Umsóknarfrestur er til 23. mars nk. Umsókn skal send á netfangið jorundurk@althingi.is