Hagfræðingur á nefndasviði

 

Nefndasvið Alþingis sinnir sérfræðiaðstoð og -þjónustu við þingnefndir og þingmenn. Meginmarkmið starfs sviðsins er að tryggja gæði lagasetningar. Fastanefndir Alþingis undirbúa alla löggjöf en sinna auk þess eftirlitshlutverki með framkvæmdarvaldinu.

Sérfræðingar nefndasviðs eru um 30 og starfa þeir fyrir nefndir Alþingis, aðstoða þingmenn við gerð þingmannamála og sjá um útgáfu þingskjala.

Hagfræðingur á nefndasviði mun m.a. sinna nýjum verkefnum í samræmi við breyttar áherslur með tilkomu laga um opinber fjármál nr. 123/2015. Um nýtt stöðugildi er að ræða og því tækifæri fyrir kraftmikla sérfræðinga til að móta nýtt starf og takast á við fjölbreytt og krefjandi verkefni í lifandi umhverfi.

Helstu verkefni og ábyrgð

- Fagleg aðstoð við fastanefndir þingsins, m.a. við eftirlitshlutverk þeirra, greiningar, samantektir, tölfræðilega vinnslu gagna og úrvinnslu.

- Aðstoð við þingnefndir við mat á stefnumörkun stjórnvalda og þróun útgjalda í einstökum málaflokkum.

- Úrvinnsla og tölfræðigreining innlendra og alþjóðlegra gagna.

- Mat á stefnumörkun fjármálaáætlunar og einstakra frumvarpa.

- Aðstoð við kostnaðarmat á breytingartillögum nefnda og frumvörpum.

- Gerð ýmiss konar samantekta, t.a.m. um þróun útgjalda, tekna og ársverka.

Hæfnikröfur

- Meistaragráða á sviði hagfræði.

- Sérþekking á sviði efnahagsmála og þjóðhagfræði.

- Reynsla af sambærilegu starfi er kostur.

- Færni í tölfræðilegri úrvinnslu.

- Sjálfstæði í starfi og geta til að vinna undir álagi. 

- Gott vald á íslensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti.

- Skipulögð og öguð vinnubrögð. 

- Frumkvæði, þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum.

- Reynsla af teymisvinnu er kostur.

- Góð kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli

Frekari upplýsingar um starfið

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi forseta Alþingis og Félags starfsmanna Alþingis. Sótt er um starfið í gegnum ráðningarkerfi Orra. Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá ásamt prófskírteini og kynningarbréf þar sem umsækjandi rökstyður hæfni sína í starfið. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir. Umsóknir um starfið gilda í sex mánuði frá auglýsingu þessari.

Skrifstofa Alþingis hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um starfið. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 20.08.2018

Nánari upplýsingar veitir

Hildur Eva Sigurðardóttir - hildureva@althingi.is  - 563-0500

Smelltu hér til að sækja um starfið