Yfirstjórn

Skrifstofustjóri, varaskrifstofustjóri og fjármála- og rekstrarstjóri mynda yfirstjórn skrifstofunnar. Hlutverk yfirstjórnar er veita starfi skrifstofunnar forustu, annast samhæfingu í starfsemi hennar og þróun og móta framtíðarsýn fyrir starf skrifstofunnar. Þeir sem mynda yfirstjórn hafa daglega umsjón með einstökum starfseiningum skrifstofunnar samkvæmt ákvörðun skrifstofustjóra og er sú verkaskipting birt í gildandi skipuriti hverju sinni.              

Skrifstofustjóri Alþingis
Skrifstofustjóri stjórnar skrifstofu Alþingis í umboði forseta Alþingis. Aðsetur skrifstofustjóra er á 2. hæð Alþingishússins og á 2. hæð Skjaldbreiðar (Kirkjustræti 8). Um starf hans eru nánari ákvæði í þingsköpum.

Varaskrifstofustjóri Alþingis
Varaskrifstofustjóri er staðgengill skrifstofustjóra. Auk þess að hafa umsjón með tilteknum starfseiningum skrifstofunnar samkvæmt skipuriti hennar er hann ritari forsætisnefndar Alþingis og undirbýr fundi hennar. Varaskrifstofustjóri hefur aðsetur á 2. hæð Blöndahlshúss (Kirkjustræti 8B).

Fjármála- og rekstrarstjóri
Fjármála- og rekstrarstjóri hefur umsjón með fjármálum, rekstri  og almennri þjónustu þingsins eins og nánar er tilgreint í skipuriti. Fjármála- og rekstrarstjóri hefur aðsetur á 2. hæð Skjaldbreiðar (Kirkjustræti 8).              


Yfirstjórn skrifstofu Alþingis

Nafn Netfang Símanúmer
Helgi Bernódusson skrifstofustjóri 563 0500
Auður Elva Jónsdóttir, fjármála- og rekstrarstjóri 563 0500
Þorsteinn Magnússon varaskrifstofustjóri 563 0500