Jafnlaunastefna skrifstofu Alþingis

Jafnlaunavottun

Skrifstofa Alþingis greiðir konum og körlum jöfn laun og njóta þau jafnra kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf í samræmi við ÍST 85 jafnlaunastaðalinn. Með jöfnum launum er átt við að laun séu ákvörðuð með sama hætti fyrir konur og karla og að þau viðmið sem lögð eru til grundvallar feli ekki í sér kynjamismunun.

Skrifstofustjóri Alþingis ber ábyrgð á jafnlaunakerfi og jafnréttisáætlun skrifstofunnar. Hann ber jafnframt ábyrgð á að kröfum jafnlaunastaðals ÍST 85:2012, lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 10/2008 og öðrum lagalegum kröfum er tengjast málaflokknum, sé fylgt eftir. Skrifstofustjóri felur starfsmannastjóra ábyrgð á rekstri og viðhaldi jafnlaunakerfis skrifstofu Alþingis og að viðhöfð séu fagleg vinnubrögð við skjölun og stjórn jafnlaunakerfisins.

Jafnlaunastefnan er órjúfanlegur hluti af launastefnu og jafnlaunakerfi skrifstofu Alþingis og tekur til alls starfsfólks skrifstofunnar og þingflokka. Skrifstofan er vinnustaður þar sem konur og karlar hafa jöfn tækifæri í starfi og enginn kynbundinn launamunur er til staðar.

Til að framfylgja markmiðum jafnlaunastefnunnar mun skrifstofa Alþingis:

  • Innleiða og viðhalda vottuðu jafnlaunakerfi sem byggt er á jafnlaunastaðli ÍST 85.
  • Gera launagreiningu árlega í samræmi við jafnréttisáætlun skrifstofunnar.
  • Hafa eftirlit með og bregðast við óútskýrðum launamun með stöðugum umbótum.
  • Greina niðurstöður með stjórnendum og kynna þær fyrir starfsfólki.
  • Fylgja lögum, reglum og kjarasamningum hverju sinni. 
  • Kynna jafnlaunastefnuna fyrir starfsfólki og birta hana á ytri vef skrifstofu Alþingis. 

    Samþykkt á fundi yfirstjórnar og forstöðumanna 29. september 2020.