Styrkir til ritunar meistara­prófsritgerða

1. gr.

 Alþingi veitir styrki, samkvæmt ákvörðun forsætisnefndar hverju sinni, til að stuðla að rannsóknum á hlutverki Alþingis í lýðræðisskipan Íslands, verkefnum þingsins og starfsemi þess almennt. Rannsóknir þessar eru ekki bundnar við tilteknar fræðigreinar.


2. gr.

Styrkir eru veittir til einstaklinga sem vinna að lokaverkefni til meistaranáms, að lágmarki 30 ETCS einingar, við íslenska eða erlenda háskóla.

Hver styrkur nemur 250.000 krónum. Upphæðin tekur breytingum samkvæmt ákvörðun forsætisnefndar. 

Styrkur er greiddur út í tvennu lagi. Helmingur er greiddur út þegar rannsóknaráætlun verkefnisins hefur verið samþykkt af leiðbeinanda og lokagreiðsla fer fram þegar verkefni hefur verið skilað.

3. gr.

 Í umsókn um styrk skal eftirfarandi koma fram:

  1. Nafn, heimilsfang og tölvupóstfang umsækjanda.
  2. Lýsing á inntaki rannsóknar og á hvern hátt hún er fallin til að varpa ljósi á umfjöllunarefnið (200-500 orð).
  3. Tímaáætlun um framvindu.

Umsókn skal fylgja ferilskrá umsækjanda og samþykki leiðbeinanda fyrir rannsókninni sem lokaverkefni.

4. gr.

Forsætisnefnd Alþingis skipar nefnd þriggja einstaklinga og tveggja til vara sem skal velja styrkþega úr hópi umsækjenda. Nefndin skal við val á styrkþegum taka mið af ákvæðum 1. gr. 

Um hæfi nefndarmanna til þess að fjalla um einstakar umsóknir fer samkvæmt ákvæðum 3.-5. gr. stjórnsýslulaga.

5. gr.

 Umsóknir um styrki skal auglýsa á vef Alþingis og í fjölmiðlum. 


6. gr.

   Alþingi fær kynningu á niðurstöðum rannsóknarinnar auk prentaðs eintaks af henni.

 

(Samþykkt á fundi forsætisnefndar 16. janúar 2015).