Reglur um meðferð erinda til þingnefnda

1. gr.

Reglur þessar eiga við um erindi sem beint er til þingnefnda, þ.e. fastanefnda, sérnefnda og eftir atvikum annarra þingmannanefnda.

Með erindum er átt við umsagnir, álit og önnur gögn frá ráðuneytum, stofnunum, samtökum og einstaklingum utan Alþingis.


2. gr.

Erindi skulu skráð og varðveitt á skrifstofu Alþingis.

3. gr.

Aðgangur að erindum til nefnda skal öllum heimill. Erindi skulu birt á vef Alþingis eins fljótt og unnt er eftir að þau hafa borist.

Nefnd getur samþykkt að aðgangur að tilgreindum erindum eða erindum er varða tiltekið þingmál sé óheimill þar til afgreiðslu máls lýkur. Ákvæði þessarar málsgreinar gilda þó ekki um alþingismenn og starfsmenn Alþingis og þingflokka.

Alltaf skal heimilt að afhenda erindi þegar afgreiðslu máls er lokið frá þingnefnd, sbr. þó 4. gr.


4. gr.

Um erindi sem hafa að geyma trúnaðarupplýsingar fer eftir reglum forsætisnefndar um meðferð upplýsinga sem háðar eru þagnarskyldu eða bundnar fyrirmælum um trúnað.


5. gr.

Reglur þessar eru settar á grundvelli 28. gr. laga nr. 55/1991, um þingsköp Alþingis.

 

(Samþykkt á fundi forsætisnefndar 5. desember 1994, breytt 28. nóvember 2011.)